மே 7 மாலை 6மணிநியூட்ரினோ எதிர் கருத்துகள் விவாதம் நேரடி இணைய ஒளிபரப்பு

வணக்கம். மே 7 வியாழன் மாலை 6மணி முதல் 8.30மணி வரை நியூட்ரினோ எதிர் கருத்துகள் விவாதம் -சென்னை கவிக்கோ மன்றம் ,2வது பிரதான சாலை, சி.ஐ.டி.காலனி , மயிலை, சென்னை-4 நேரடி இணைய ஒளிபரப்பு

பங்கேற்பு : விஞ்ஞானிகள் இந்துமதி, த,வி,வெங்கடேஸ்வரன் & சுந்தரராஜன்(பூவுலகின் நணபர்கள்) , மாறன். நெறியாளர்: பத்திரிகையாளர் ஞாநி

இணைய தளங்கள் www.tnsfchennai.com, www.spotonlive.in
ஏற்பாடு தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் சென்னை மாவட்டம்
9444453588 8056176788 9444860976
நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு கோலம் அறக்கட்டளை

Nutrino Debate with opposite views 7thMay Thursday Sharply 6pm to 8.30pm. Participants Scientists Dr.Indumathi, Dr.T.V.venkatewwaran & Sundarajan , maran
Direct Web telecast bv TamilNadu Science Forum TNSF Chennai District on websites www.tnsfchennai.com. www.spotonlive.in.
Moderator Journalist Gnani Venue : Kavikko Manram , 2nd Main Road, CIT Colony, Mylapore, Chennai-4, Near Music Academy.
Organized by Kolangal Trust
contact 9444024947, 9444453588, 8056176788, 9444860976